Denge Yatırım Holding A.Ş.

Denge Yatırım Holding A.Ş. Denge Grubu şirketlerinin kontrol ve iştirak hisselerine sahip ana şirkettir.
Denge Holding 2007 yılında kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Finansal hizmetler, dış ticaret ve enerji sektörlerine odaklanmış olan Denge Holding, hedeflediği yatırımlarını yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren iştirakleri ve bağlı ortaklıkları vasıtası ile gerçekleştirmekte, Grup Şirketleri faaliyetlerini "Denge Yatırım Holding A.Ş." şemsiyesi altında sürdürmektedir.

Ana faaliyet sahalarındaki bilgi birikimi ve deneyimlerini uluslararası alanlara da aktaran Denge Holding'in ikisi yurtdışında olmak üzere toplam 4 bağlı ortaklığı ve 1 iştiraki bulunmaktadır. Grup şirketleri, hali hazırda; Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Bosna Hersek Federasyonu'nda faaliyet göstermektedir. Toma Finance Ltd. ve DNG Dış Ticaret A.Ş, ve Yelen-Gülpınar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. Denge Holding'in bağlı ortaklıkları, Bor banka d.d. Sarajevo ise iştirakidir.

Şirket’in bağlı ortaklığı Toma Finance Ltd 2007 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulmuş ve Şirketler Mukayyitliği'ne kaydedilmiş; dış ticaret finansmanı, işletme sermayesi finansmanı, alacak finansmanı ve özel sermaye yatırımları konularında faaliyet gösteren bir finans kuruluşudur. Toma Finance Ltd. sermayesinde Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin payı % 99, 98'dir.

DNG Dış Ticaret A.Ş. 2004 yılında kurulmuş, 2009 yılında yapılan esas sözleşme değişikliği ile İstanbul Ticaret Odası'na "Dış Ticaret Sermaye Şirketleri" kategorisinde kaydedilmiştir. DNG Dış Ticaret A.Ş.'nin kuruluş amacı; imalat sanayi ürünlerinin ihracatına aracılık etmek suretiyle Türk ihracatçılarına hizmet vermektir. Denge Holding'in DNG Dış Ticaret A.Ş.’ deki iştirak oranı %99,96'dır.

Şirketin bölgesel yatırım stratejileri çerçevesinde, finansal hizmetler sektöründe hedeflediği pazarlardan birisi olan Bosna Hersek'te, 2011 yılında iştirak ettiği BOR Banka d.d. Sarajevo 1995 yılında Saraybosna'da kurulmuştur. 2011 yılında Banka’nın oy haklarında %3.28 oranında paya sahip olan Denge Yatırım Holding, 2013 yılı Mayıs ayında iktisap ettiği yeni paylarla bu oranı %4.59’a çıkarmıştır. Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren BOR Banka d.d. Sarajevo, mevduat kabulü dâhil tüm bankacılık lisanslarına sahiptir. IFRS’e göre hazırlanan ve sunulan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre BOR Banka'nın toplam aktifleri 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle BAM 245.197.000, toplam özvarlıkları ise BAM 46.089.000'dir (31.12.2013 : 1 EUR= 1.9558 BAM ve 1 BAM=1.5002).

Denge Holding önümüzdeki yıllarda BOR Banka d.d. Sarajevo'daki iştirakini artırmak ve ayrıca Bosna Hersek Federasyonu finansal hizmetler sektöründe yeni yatırımlar yapmayı hedeflemektedir.


Denge Yatırım Holding’in bir diğer bağlı ortaklığı ise Yelen-Gülpınar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.’dir. 2002 yılında kurulan Şirket; enerji sektöründe faaliyet göstermekte ve esas faaliyet konusu enerji üretim tesisleri kurulması, işletmeye alınması ve işletilmesi, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin satışı hususlarından oluşmaktadır. Yelen-Gülpınar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin toplam 3.125.000.-TL sermayesinin %70’ini temsil eden toplam 2.287.500.-TL nominal değerli payları 31.03.2014 tarihinde toplam 10.500.000.-TL bedelle satın alınarak %70 oranında pay sahibi olarak iştirak edilmiştir.

Yelen-Gülpınar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. “Gülpınar Rüzgar Elektrik Santrali (RES) Projesi ”’nin sahibidir. Bu proje ile Çanakkale ili, Gülpınar ilçesi, Balabanlı-Bektaş mevkiinde 25 MW kurulu güce sahip bir rüzgâr enerjisi santrali kurulması planlanmış ve EPDK’dan ön lisans alınması için gerekli başvuru 25 Mart 2014 tarihinde tamamlanmıştır.

Gerekli lisansların alınması ve santralin devreye girmesi sonrasında, DEWI tarafından yapılan saha rüzgâr ölçümleri çerçevesinde, %40 yıllık kapasite faktörü ile projenin beklenen yıllık ortalama elektrik üretimi 87.600.000 kWh’dır.

Denge Yatırım Holding A.Ş. kayıtlı sermaye sistemine tabi olup kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.- TL’dir. Şirket sermayesinin 5.000.000 TL’den 8.000.000 TL’na yükseltilmesi dolayısıyla ihraç edilen 3.000.000.- TL nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 25 Mayıs 2012 tarihinde Kurul kaydına alınmış, bu paylar, 3.35 TL satış fiyatıyla, 26-27 Temmuz 2012 tarihlerinde Borsa İstanbul (BIST) Birincil Piyasada "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" suretiyle halka arz edilmiş, bu paylar 02 Ağustos 2012 tarihinden bu yana “DENGE” işlem kodu ile Borsa İstanbul’da (BIST) işlem görmektedir.