Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

Denge Holding'in hali hazırda konsolidasyon kapsamında bulunan 1 bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Bağlı ortaklık “Toma Finance Ltd.” Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yerleşiktir.

Şirket’in daha önceki bağlı ortaklıklarından DNG Dış Ticaret A.Ş. 2004 yılında kurulmuş, Holding’in kontrol gücünü sağlayan %99.90 oranındaki paylar 29.06.2015 tarihinde satıldığından 2015 yılında konsolidasyon kapsamından çıkarılmıştır.

Şirket daha önce % 40 oranında kurucu olarak iştirak etmiş olduğu ve kontrol gücüne sahip olduğu Borlease Otomotiv A.Ş.’deki toplam 800.000 TL nominal bedelli hisselerinin tamamını 8 Mayıs 2014 tarihinde devretmiş, ilgili devir işlemi sonucunda aynı tarihte Şirket’in Borlease Otomotiv A.Ş.’de herhangi bir iştiraki kalmamış, konsolidasyon kapsamından çıkarılmıştır.

Grubun hedeflediği sektörlerden biri olan yenilenebilir enerji sektöründe 28 Mart 2014 tarihinde, enerji sektöründe faaliyet gösteren ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (“EPDK”) elektrik üretim ön lisans başvurusunu yapmış bulunan Yelen-Gülpınar Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne 10.500.000 TL bedelle % 70 oranında iştirak etmiştir. Grubumuza kontrol gücü sağlayan bu hisseler, 01.09.2015 tarihi itibariyle 12.000.000.- TL bedel ile satılmıştır. Yelen-Gülpınar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. bu tarih itibariyle bağlı ortaklık vasfını kaybetmiş ve konsolidasyon kapsamından çıkarılmıştır.

Denge Holding