Başkanın Mesajı

Denge Holding Hakkımızda
Değerli Paydaşlarımız,
2015 yılı FED’in faiz artışına ilişkin beklentilerin uzun bir süre gündemde kaldığı, Çin ekonomisine ilişkin büyüme endişelerine bağlı olarak emtia fiyatlarında düşüşün, petrol fiyatlarında ise keskin bir gerilemenin yaşandığı, bu gelişmelere bağlı olarak gelişmekte olan ülke ekonomilerinde büyümeye ilişkin negatif beklentilerin egemen olduğu ve Euro dâhil birçok ülke para biriminin ABD Doları karşısında değer kaybettiği bir yıl oldu. Global ölçekteki bu dalgalı ekonomik ve finansal ortam ve Türkiye’de beş aydan kısa aralıkla yapılan iki genel seçime bağlı oluşan belirsizlikler, 2015 yılında büyümenin beklentilerin altında kaldığı ve TL kurunda dikkate değer kayıpların yaşandığı bir yılı geride bırakmamızda etkili unsurları oluşturdu.

Denge Grubu, bu ekonomik ve finansal ortamda; güçlü özkaynakları, ana faaliyet konularına odaklanması ve yıl içinde yapılan iki bağlı ortaklık satışından sağlanan likiditenin de etkisi ile istikrarlı karlılık ve büyüme trendini 2015 yılında da sürdürdü.

Grubumuz, 2015 yılı Haziran ayında bağlı ortaklığı DNG Dış Ticaret, Eylül ayında ise yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Yelen-Gürpınar Enerji’deki paylarının tamamını sattı.

Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2015 tarihli Konsolide Finansal Tablolarına göre Grubun 2015 yılı konsolide faaliyet sonuçlarına göre net dönem karı 9.782.561 TL, konsolide özvarlıkları ise 46.765.887 TL olarak gerçekleşti.

2015 yılında Grubumuzun net dönem karı geçen yıla göre %21,2 arttı. Aynı dönemde özvarlıklarımız ise %27,2 oranında artarak 46.765.887 TL seviyesine ulaştı.

Halka arz öncesi 2011 yılsonu finansal tablolarımızda 6 Milyon 425 Bin TL olan özvarlıklarımız ile karşılaştırdığımızda ise, 2012 yılındaki halka arz gelirlerimizin de katkısıyla, 4 yılda kat etmiş olduğumuz mesafeyi daha açık bir şekilde değerlendirebiliyor ve bu sonuçların pay sahiplerimize sunduğumuz projeksiyonların çok üzerinde olduğunu memnuniyetle görüyoruz.

2016 yılında da, Denge Grubu olarak, sermaye yapımızı daha da güçlendirerek, muhtemel risklere karşı daha kuvvetli, temkinli bir yönetim yaklaşımı ile, bir yandan da yeni yatırım ve ortaklık fırsatlarına açık olarak ve odaklandığımız alanlarda seçici riskler alarak; ülkemiz ve bölgemizdeki girişimlerimizi sürdürmeyi hedefliyoruz.

Her zaman olduğu gibi, tüm paydaşlarımızın değerli katkıları ile Grubumuz 2016 yılında da başarılı bir performansla hedeflerine doğru ilerlemeye devam edeceğine inanıyoruz.

Global ekonomik riskler ve bölgesel jeopolitik ortama rağmen Türkiye ekonomisinin de 2016 yılında diğer gelişmekte olan ülkelerden pozitif bir şekilde ayrışacağına olan inancımı bir kez daha vurgulamak istiyor, 2016 yılının ülkemiz, halkımız ve girişimcilerimiz için başarılarla dolu ve huzurlu bir yıl olması dileklerim ile tüm pay sahiplerimize, müşterilerimize, iş ortaklarımıza, yöneticilerimize ve çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

Yönetim Kurulu Başkanı
Denge Holding