Sosyal Sorumluluk

Denge Holding İnsan Kaynakları
Hızla küreselleşen ve dijitalleşen Dünya'da, artık aynı anda tüm ülkelerin gündemine oturan, bütün ülkeleri ve toplumları doğrudan ilgilendiren, küresel ölçekte insani ve çevresel sorunlar ortaya çıkabiliyor.

Bu sorunların çözümü de küresel bir bilinç ve duyarlılık geliştirmek ve sorunlara birlikte sahip çıkmayı; kişisel ve kurumsal olarak çözümlerin birer parçası olmayı gerektiriyor.

Ortaklarımız, yönetimimiz ve çalışanlarımız bu inanç ve bilinçle üstlendikleri bireysel ve kurumsal sosyal sorumluluklarını yerine getiriyor. Denge Grubu, aynı bilinci ve kurumsal sosyal sorumluluk anlayışını tüm paydaşlarına da aktarmayı; bu iş yapma kültürünün ve anlayışının paylaşılarak yaygınlaşmasını amaçlıyor.

Ülkemizin ilerlemesi için ihtiyacı olan; eğitim, sağlık, kültür-sanat ve doğal kaynakların korunması alanlarında katkı sağlıyor, sosyal sorumluluk projelerini iş planlarımızın vazgeçilmez bir unsuru olarak benimsiyor ve kurumsal yapımızı bu anlayışa uygun bir şekilde sürekli olarak geliştirmeye gayret ediyoruz.

Denge Holding ve bağlı ortaklıkları, her yıl, bu kurumsal vatandaşlık bilinciyle kalıcı olacağına ve somut bireysel ve toplumsal gelişimlere katkıda bulunacağına inandığı projelere destek veriyor.

Tüm çalışanlarımız, hissedarlarımız, iş ve çözüm ortaklarımız ile birlikte kurumsal gelişimimizin, eş zamanlı olarak toplumumuzun gelişiminden bağımsız olamayacağı bilinciyle, kurumsal vatandaşlar olarak, ülkemizde geliştiğini iftiharla gözlemlediğimiz bu yöndeki duyarlılığı yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz.

Denge Holding