Ortaklık Yapısı

Şirketimizin, 16.05.2019 tarihi itibariyle sermaye ve oy dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
MUSTAFA UĞUR BAYRAKTAR 24.341.685,28 48.68 81,29
DİĞER 25.658.314,72 51,32 18,71
Toplam 50.000.000 100 100
Denge Holding