Denge Yatırım Holding A.Ş.

Denge Holding
Denge Yatırım Holding A.Ş.; şemsiyesi altında gayrimenkul, lojistik teknoloji ve finans sektörlerine odaklanmış bağlı ortaklık ve iştirakleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Denge Yatırım Holding A.Ş. Ana Ortaklığı, 03 Ağustos 2007 tarihinde tescil edilerek 1.000.000 TL sermaye ile kurulmuştur. 26.08.2008 tarihli olağan genel kurul kararına istinaden Şirket sermayesi nakit 3.000.000 TL artırılarak 4.000.000 TL’ye yükseltilmiştir. Şirket 2011 yılı içinde ödenmiş sermayesini 4.000.000.-TL’den 5.000.000.-TL’ye çıkarmıştır.

Kuruluş hedefleri arasında bulunan ‘halka açılmak ve paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmesi’ hedefi doğrultusunda Denge Holding, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden alınan izinleri müteakip, 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararına istinaden; Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş̧ ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.01.2012 tarih ve 1132 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir.

Şirket, sermaye artırımı suretiyle ihraç ettiği 3.000.000 TL nominal değerli paylar, beher pay 3.35 TL satış fiyatıyla olmak üzere, 26-27 Temmuz 2012 tarihlerinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB) Birincil Piyasada "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile halka arz edilmiştir. Sermaye artırımına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulunun 19.07.2012 tarih ve 1834-7556 sayılı onayından geçmiş ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 20.07.2012 tarihinde tescil, 25.07.2012 tarih ve 8119 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir. Söz konusu paylar BIST Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmeye başlamıştır.

Şirketin halka acık ve borsada işlem gören payları, 17.06.2020 tarihinden itibaren BIST Yakından İzleme Pazarı’nda işlem görmeye başlamıştır.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 TL (üçyüzmilyonTürkLirası) olup her biri 1 TL (birTürkLirası) itibari değerde 300.000.000 (üçyüzmilyon) paya bölünmüştür. Şirket’in çıkarılmış̧ sermayesi 50.000.000 TL (ellimilyonTürkLirası) olup, tamamen ödenmiştir.

Şirketin %12,45 A Grubu imtiyaz payları 02.10.2020 yılında el değiştirmiş ve 30.12.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul ile Erdal Kılıç Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. Şirketimiz 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 50.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı olmak üzere %500 oranında 250.000.000 TL artırılarak, 50.000.000 TL'den 300.000.000 TL'ye çıkartılmıştır.

Şirketin devam eden bağlı ortaklıklarına ilave olarak Aralık 2020 sonunda Site Lojistik ve Metrobil Teknoloji şirketlerine iştirak edilmiş, 15 Ocak 2021 tarihinde Feryapı Gayrimenkul şirketi ve 09 Eylül 2021 tarihinde ise Vepa Fırça Sanayi A.Ş. iştirak edilmiştir.

Denge Holding'in hali hazırda konsolidasyon kapsamında 5 bağlı ortaklığı ve 1 iştiraki bulunmaktadır.

Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Toma Finance Ltd. Finansal Hizmetler 5.226.165,34 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Denge Film Prodüksiyon Sinema Televizyon Reklam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Film Sinema Prodüksiyon 1.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Site Lojistik A.Ş. Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri 1.000.000,00 TRY 75 Bağlı Ortaklık
Metrobil Teknoloji A.Ş. Telekomünikasyon 8.500.000,00 TRY 75 Bağlı Ortaklık
"FER YAPI" Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş. Gayrimenkul yatırım Geliştirme 3.250.000,00 TRY 53,84 Bağlı Ortaklık
Vepa Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Bakım ürünleri-Kozmetik sektörü 5.110.000,00 TRY 25 İştirak
Denge Holding