Toma Finance Ltd.

Denge Holding Toma Finance

Toma Finance Ltd. 38/2005 sayılı Uluslararası İşletme Şirketleri Yasası’na istinaden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Uluslararası İşletme Şirketleri Yasası’na istinaden 2007 yılında kurulmuştur. Lefkoşa Şirketler Mukayyitliği’ne kayıtlı olan Toma Finance Ltd, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na bağlı olup bir finans kuruluşu olarak faaliyetlerini aynı bakanlığın denetim, gözetim ve düzenlemeleri çerçevesinde yürütmektedir.

Toma Finance Ltd’in faaliyet konusu; KKTC Uluslararası İşletme Şirketleri Yasası’na uygun olarak yabancı memleketlerde gerçek ve tüzel kişilere, kuruluşlara he türlü teminatlı ve teminatsız, uzun orta ve kısa vadeli, ihracat prefinansmanı, ithalat finansmanı, alacak ve stok finansmanı, ticaret ve proje finansmanı gayesiyle kredi açmak ve kullandırmak, işletme, yatırım ve proje finansman kredileri vermek ve her türlü kredileri tahsis etmek ve kullandırmak, uluslararası ödeme ve tahsilat işleri ile iştigal etmek, bu faaliyetleri ile ilgili olarak teminat almak ve şirket lehine kefalet, ipotek, rehin ve benzeri sözleşmeleri akdetmektir.

Şirketin 5.226.709TL sermayesinin 99,99% oranında hissesi Denge Yatırım Holding A.Ş.’ye ait bulunmaktadır.

Denge Holding