İnsan Kaynakları

Denge Holding İnsan Kaynakları
Denge Yatırım Holding;

  • İnsana kayıtsız ve koşulsuz kıymet verir.
  • Hedeflerine ulaşmanın nitelikli insan kaynaklarına bağlı olduğunu bilir.
  • İçinde bulunduğu toplumun değerlerine saygı gösterir, sahip çıkar ve temsil eder.
  • Amacına hizmet etmek için hayallerinde ve hedeflerinde bir olmuş çalışma arkadaşları arar.
  • Çalışanların kendi potansiyellerini ortaya çıkarmasını önceler ve her günün bir diğerinden farklı olduğu sürekli eğitime ve gelişmeye inanır.
  • Çalışanlarını tek tipleştirmez, farklılıklardan güç kazanır.
  • Çalışanları işini sever, işinde en iyi olmayı ister, yaptıkları ile gururlanır, emeğinin zayi olmasını istemez.
  • Çalışanları her hal ve şartta kendini özgüven ile ifade eder, açık iletişime inanır.

Bu değerleri paylaşmayı, kendinize ve Denge Yatırım Holding’e değer katmayı düşündüğünüzde özgeçmişinizi hrm@dengeholding.com.tr adresine e-mail ile gönderebilirsiniz.
Denge Holding