Genel Kurul Toplantıları

2022 Olağan Genel Kurul Toplantı Dökümanları


2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Dökümanları


2021 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Dökümanları


2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Dökümanları


2018 ve 2019 Olağan Genel Kurul Topantı Dökümanları


07 Kasım 2018 Olağanüstü Genel Kurul Topantı Dökümanları


01 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu


Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 11 Haziran 2018 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Dökümanları


Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 26 Nisan 2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Dökümanları


Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 18 Ocak 2018 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Dökümanları


Denge Yatırım Holding'in 18 Ocak 2018 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Daveti


Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 28 Aralık 2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurulu'nun Toplantı Daveti


Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 28 Kasım 2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Dökümanları


21 Kasım 2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı Toplantı Dokümanları


DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2016 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki genel kurul çağrısında belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.05.2017 Çarşamba günü saat 14.00’de Levent Mah. Levent Cad. No:49 34330 Levent, Beşiktaş-İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır. Gündemi ve vekâletname örneğini içeren Genel Kurul çağrısı ve diğer dokümanlar aşağıda sunulmaktadır. Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

2016 Genel Kurul Toplantı Dokümanları

2015 Genel Kurul Toplantı Dokümanları

2014 Genel Kurul Toplantı Dokümanları

2013 Genel Kurul Toplantı Dokümanları


2012 Olağan Genel Kurul Toplantı Dokümanları


2012 Genel Kurul Toplantı Sonucu


2011 Olağan Genel Kurul Toplantı Dokümanları
Denge Holding