Denge Yatırım Holding şemsiyesi altında, gayrimenkul, lojistik ve teknoloji sektörlerine odaklanmış bağlı ortaklıkları ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Denge Yatırım Holding, Ana Ortaklığı, 03 Ağustos 2007 tarihinde tescil edilerek 1.000.000 TL sermaye ile kurulmuştur. 26.08.2008 tarihli olağan genel kurul kararına istinaden Şirket sermayesi nakit 3.000.000 TL artırılarak 4.000.000 TL’ye yükseltilmiştir.

Şirket 2011 yılı içinde ödenmiş sermayesini 4.000.000 TL’den 5.000.000 TL’ye çıkarmıştır.

Kuruluş hedefleri arasında bulunan ‘halka açılmak ve paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmesi’ hedefi doğrultusunda Denge Holding, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden alınan izinleri müteakip, 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararına istinaden; Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş̧ ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.01.2012 tarih ve 1132 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir.

Şirket, sermaye artırımı suretiyle ihraç ettiği 3.000.000 TL nominal değerli paylar, beher pay 3.35 TL satış fiyatıyla olmak üzere, 26-27 Temmuz 2012 tarihlerinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB) Birincil Piyasada "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile halka arz edilmiştir. Sermaye artırımına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulunun 19.07.2012 tarih ve 1834-7556 sayılı onayından geçmiş ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 20.07.2012 tarihinde tescil, 25.07.2012 tarih ve 8119 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

Şirketin halka acık ve borsada işlem gören payları, 06.05.2022 tarihinden itibaren Alt Pazar’da işlem görmeye başlamış olup, 06.05.2023 tarihinden itibaren ise Ana Pazar’da işlem görmektedir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000 TL (altıyüzmilyonTürkLirası) olup şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerde 600.000.000 (altıyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Şirket’in çıkarılmış sermayesi 300.000.000 TL (üçyüzmilyonTürkLirası) olup, muvazaadan arî şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (BirTürkLirası) kıymetinde 300.000.000 (üçyüzmilyon) paya bölünmüş olup; 37.350.000 (otuzyedimilyonüçyüzellibin) adet pay A Grubu ve nama yazılı, 262.500.000 (ikiyüzaltmışikimilyonbeşyüzbin)adet pay ise B Grubu ve hamiline yazılıdır.

Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren bağlı ortak ve iştirakleri aracılığıyla yatırımlarını gerçekleştiren Denge Yatırım Holding, 2020 yılının sonunda Site Lojistik ve Metrobil Teknoloji şirketlerine yatırım yaparak bu şirketleri bağlı ortaklıkları haline getirmiştir. 2021 yılında ise bünyesine, bağlı ortaklık olarak Fer Yapı Gayrimenkul ve iştirak olarak Vepa dahil olan Denge Yatırım Holding geniş bir iş alanında faaliyetlerini sürdürmekte iken 2023 yılı sonunda bağlı ortaklığı Fer Yapı Gayrimenkul’de bölünme işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu bölünme sonucunda kurulan Denge İnvestment bağlı ortaklık durumuna gelmiştir.

Son durum itibarıyla Denge Holding'in konsolidasyon kapsamında Denge İnvestment, Site Lojistik, Metrobil Teknoloji ve Denge Film olarak 4 adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır.

Ticaret Unvanı

Şirketin Faaliyet Konusu

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi

Para Birimi

Şirketin Sermayedeki Payı (%)

Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği

Denge İnvestment Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.

Gayrimenkul Geliştirme

128.371.233,00

TRY

100

Bağlı Ortaklık

Site Lojistik A.Ş.

Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri

27.000.000,00

TRY

75

Bağlı Ortaklık

Metrobil Teknoloji A.Ş.

Telekomünikasyon

8.500.000,00

TRY

75

Bağlı Ortaklık

Denge Film Prodüksiyon Sinema Televizyon Reklam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Film Sinema Prodüksiyon

1.000.000,00

TRY

100

Bağlı Ortaklık


Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

Siteyi ve uygulamayı kullanımınızı analiz etmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve içerik ve reklamları kişiselleştirmek için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen altta yer alan "Kabul Ediyorum" butonuna tıklayınız.