DUYURULAR

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30 Kasım 2023 Perşembe günü saat 11.00'de Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 181 Kağıthane / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır. 

İlgili KAP açıklamasına https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214662.tr/tr/Bildirim/1214662 adresi üzerinden ulaşabilir.

Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.

2022 Yılı Hesap Dönemine Ait Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

Şirketimizin 28.04.2023 tarihinde nisap toplanamadığından ertelenen, 2022 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü Saat 11:00'de Gürsel Mahallesi imrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No:181 Kağıthane-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

İlgili KAP açıklamasına, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143582 adresinden ulaşabilirsiniz.

Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.

ŞİRKET GENEL BİLGİ FORMU

Şirket bilgi formuna, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089671 adresinden ulaşabilirsiniz.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsızlık Beyanı ve Komite Görevlendirmeleri hk.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsızlık Beyanı ve Komite Görevlendirmeleri hakkındaki detaylara https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057959 adresinden ulaşabilirsiniz.

Bağlı Ortaklığımız Toma Finance Limited Şirketi'nin Tasfiye İşlemleri Süreci hk.

Bağlı Ortaklığımız Toma Finance Limited Şirketi'nin tasfiye işlemleri süreci hakkındaki detaylara https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057956 adresinden ulaşabilirsiniz. 

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Bağlı ortaklığımız Site Lojistik A.Ş. ile Kastamonu Entegre Ağaç San.ve Tic. A.Ş. arasında, lojistik hizmet konulu, bedel içermeyen, yıllık yaklaşık 35.000.000,- TL. hacimli, 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.

25.05.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

25.05.2022 tarihli olağan genel kurul toplantısı hazirun cetveli ve tutanağı

Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.

Hazirun Cetveli
Toplantı Tutanağı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Bağlı ortaklığımız Site Lojistik A.Ş. ile Kastamonu Entegre Ağaç San.ve Tic. A.Ş. arasında, lojistik hizmet konulu, bedel içermeyen, yıllık yaklaşık 35.000.000,- TL. hacimli, 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.


Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Denge Yatırım Holding A.Ş. ‘nin Yakın İzleme Pazarı’nda işlem gören paylarının, Kotasyon Yönergesi’nin 36. Maddesi kapsamında, 06/05/2022 tarihinden itibaren Alt Pazar’da işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.


Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.

25.05.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

25.04.2022 tarihinde ertelenen 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.05.2022 Çarşamba günü Saat 11.00’de Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 181 Kağıthane İstanbul adresinde yapılacaktır.

Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.

25.05.2022 olağan genel kurul duyuru metni
25.05.2022 olağan genel kurul vekaletname
25.05.2022 olağan genel kurul bilgilendirme dökümanı

GENEL KURUL TOPLANTISI NİSAP SAĞLANAMADIĞI İÇİN YAPILAMAMIŞTIR.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı için, 25.04.2022 tarihinde, saat 11:00' de, Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok no: 181 Kağıthane / İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.04.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00074101025 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire Elbüken'in gözetiminde toplanılmıştır.

Genel Kurul gündemine geçmeden, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 50.191.980 TL'lik payın asaleten 14.940.000 TL'lik payın da vekaleten katıldıkları tespit edilmiştir.

Katılımların toplamı şirket sermayesinin % 21,71'ine tekabül etmektedir. Türk Ticaret Kanunu, İlgili Yönetmelik ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen toplantı için gerekli nisap sağlanamadığından, toplantı yapılamamıştır.

Genel kurul toplantısının tehirine ait Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine saygılarımızla sunulur.


25.04.2022 olağan genel kurul tutanağı
25.04.2022 olağan genel kurul hazirun
25.04.2022 olağan genel kurul duyuru metni
25.04.2022 olağan genel kurul vekaletname
25.04.2022 olağan genel kurul bilgilendirme dökümanı

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI (GENEL)

Metrobil Teknoloji A.Ş. ile Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. arasında, 5.Ana Bölgedeki (İstanbul Anadolu-2, İzmir-1, Manisa, Edirne) Hizmet Alımı Sözleşmesi imzalanmıştır. *İşin* yalnızca işçilik *tutarı* 87.500.000,00 TL(Seksenyedimilyonbeşyüzbin.Türk Lirası)'dır. *Sözleşmenin süresi,* 16.04.2022 tarihinden itibaren 35 (otuzbeş) aydır.*İşin konusu,* Kablo TV ve interaktif iletişim şebekelerinin surveyinin yapılması, projelendirilmesi, şebekenin kurulumu, ölçümü ve bakımlarının yapılması, hasar ve arızaların giderilmesi, şebekenin deplase edilmesi, şebekenin yenilenmesi ve değiştirilmesi ile bu şebeke üzerinden verilen servislerin kurulumunun, naklinin, iptalinin ve diğer işlemlerle birlikte Türksat'ın talebi halinde pazarlama faaliyetlerinin yapılması işidir.

Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine saygılarımızla sunulur.

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI (GENEL)

Gayrimenkul Proje Geliştirme alanında faaliyet göstermek üzere %100 sermayesi iştirakimiz " FER YAPI " Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş.'ye ait olan Almanya, Hamburg'ta , 25.000 EURO. Sermayeli FER Delevopment GmbH, kurulmuştur.

Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI (GENEL)

Endüstriyel parsiyel lojistik alanında faaliyet göstermek üzere %100 sermayesi iştirakimiz Site Lojistik A.Ş.'ne ait olan, 1.000.000,- TL. sermayeli ZİNCİRPALET PLATFORM LOJİSTİK A.Ş. kurulmuştur.

Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.

2021 FAALİYET YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA

Toplantı dökümanları ektedir.

Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.

OTOMOTİST KENT TEKNOLOJİLERİ A.Ş.NİN İŞTİRAK EDİNİLMESİ KARARI HK.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Entaksi Mobil uygulama Lisans sahibi, İstanbul Ticaret Siciline 4455-5 no. ile kayıtlı Otomotist Kent Teknolojileri A.Ş.'nin sermayesinin % 50'sinden az olmamak üzere iştirak edinilmesine ve Otomotist Kent Teknolojileri A.Ş' nin şirket değerleme çalışmalarının başlatılması ile ilgili olarak 27.11.2020 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı neticesinde yapılan çalışmalardan sonuç alınamadığından, iştirak edinilmesi kararından vazgeçilmesine,oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI (GENEL)

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Entaksi Mobil uygulama Lisans sahibi, İstanbul Ticaret Siciline 4455-5 no. ile kayıtlı Otomotist Kent Teknolojileri A.Ş.'nin sermayesinin % 50'sinden az olmamak üzere iştirak edinilmesine ve Otomotist Kent Teknolojileri A.Ş' nin şirket değerleme çalışmalarının başlatılması ile ilgili olarak 27.11.2020 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı neticesinde yapılan çalışmalardan sonuç alınamadığından, iştirak edinilmesi kararından vazgeçilmesine,oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.

DKB : PAY ALIM SATIM BİLDİRİMİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Veysi Kaynak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.

Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.

ÖDA: A GRUBU HİSSE DEVRİ HK.

Şirketimiz A grubu pay sahibi; Sn.Veysi KAYNAK sahip olduğu, 7.470.000 adet DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. A Grubu İmtiyazlı payını, Sn.Ramadan KUMOVA'ya devretmiştir. Bu devirle Ramadan KUMOVA Şirketimiz A Grubu payların %4,98 'ine ve oy haklarının %27,23 sahiptir.


Bu çerçevede şirketimiz A Grubu imtiyazlı payların dağılımı aşağıdaki şekilde olmuştur;
Erdal KILIÇ 22.410.000 (%7,47)
Ramadan KUMOVA 14.940.000 (%4,98)

Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. PAZAR GEÇİŞ BAŞVURUSU

Pazar değişikliği için, 22.02.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvurumuz gerçekleşmiştir.

Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. PAZAR GEÇİŞ BAŞVURUSU

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, 21.02.2022 tarihli toplantısında, Yakın İzleme Pazarı'ndan Alt Pazar"a geçiş için uygun koşulların oluştuğu tespit edilmiştir. Buna istinaden pazar değişikliği için gerekli başvuru işlemlerinin başlatılarak, ilgili mercilere başvurulması hususunda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ektedir.

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar ektedir.

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

2020 Yılı Hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı dosyaları linktedir.
https://dengeholding.com.tr/yatirimciiliskileri.php?page=genelkurultoplantilari

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 17.01.2022 tarihinde yapılan 2020 faaliyet yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısınına ait tutanak 07.02.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.

Toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.

FİNANSAL DURAN VARLIK SATIŞI VE ŞİRKET GENEL BİLGİ FORMU

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi finansal duran varlık satışı ve şirket genel bilgi formu aşağıda belirtilmiştir.

Kamuoyu ve pay sahiplerine duyurulur.

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi finansal duran varlık satışı
Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi şirket genel bilgi formu

ÖDA- KAYITLI SERMAYE TAVANI İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLDİRİM

Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 300.000.000.-TL'den 600.000.000.-TL (altıyüzmilyontürklira)'ya artırılmasına, bu kapsamda söz konusu karar ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddesine yönelik gerekli tadilinin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.01.2022 tarihli kararı ile onaylanmıştır.

Kamuoyu ve pay sahiplerine duyurulur.

Denge Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı
Denge Yatırım Holding A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

ÖDA :AL BAWAKİR KONUT A.Ş.SATIŞ GÖRÜŞMELERİ HK.

İştirakimiz Al Bawakir Konut A.Ş.'nde bulunan %50.01 payımızın satışı konusundaki çalışmalar tamamlanmış, yapılan değerleme sonucunda çıkan şirket değeri dikkate alınarak 100.000,-TL. bedel üzerinden Kolot Konut İnşaat A.Ş. ile anlaşılmış ve devir işlemlerine başlanmıştır.

Kamuoyu ve pay sahiplerine duyurulur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI SEÇİMİ HK.

Şirketimizin 17/01/2022 tarihinde icra ettiği Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine Mehmet TANYAŞ, Mehmet HORASAN, Cenk MERİÇ, Ramadan KUMOVA ve Erdal KILIÇ seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu kendi arasında yaptığı görev dağılımında,
Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sn. Erdal KILIÇ
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine, Sn. Ramadan KUMOVA
Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn. Mehmet TANYAŞ, Sn. Mehmet HORASAN ve Sn. Cenk MERİÇ seçilmiş olup,
işbu kararın tescil ve ilan edilmesi, oybirliği ile kabul edilmiştir.

Kamuoyu ve pay sahiplerine duyurulur.

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ SEÇİMİ HK.

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1- Denetimden Sorumlu Komite'ye Sn. Mehmet TANYAŞ ve Sn.Mehmet HORASAN 'in seçilmesine,
2- Riskin Erken Saptanması Komitesine Sn. Cenk MERİÇ ve Sn.Mehmet HORASAN'ın seçilmesine,
3- Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Sn.Mehmet TANYAŞ ve Sn.Mehmet HORASAN'ın seçilmesine,
Yönetim kurulumuzun yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması nedeniyle bu komitelerin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine, karar verilmiştir.

Kamuoyu ve pay sahiplerine duyurulur.

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 11.00'de Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 181 Kağıthane İstanbul adresinde gerçekleşmiştir.
Toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.

KAYITLI SERMAYE TAVANININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI HK.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 14 Ocak 2022 tarihinde toplanarak;

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 24.11.2021 tarih ve 2021/28 sayılı kararı ile şirket kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000,00 TL'ya artırılmasına karar verilmiş olmasına rağmen, görülen lüzum üzerine,

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinde belirtilmiş olan 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış bulunduğundan; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermeye Sistemi Tebliği'nde yer alan esaslar kapsamında, Şirket Kayıtlı Sermaye tavanının 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 300.000.000 TL'den 600.000.000 (altıyüzmilyon) TL'ye artırılmasına, bu kapsamda söz konusu karar ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddesine yönelik gerekli tadilin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili kurumlardan izin alınmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.


Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilerine arz olunur.

2020 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT ERTELENEN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU HK.

Şirketimizin 17.12.2021 tarihinde nisap toplanamadığından ertlenen, 2020 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 17 Ocak 2022 Pazartesi günü Saat 11:00'de Gürsel Mahallesi imrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No:181 Kağıthane-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Duyuru Metni, Vekaletname ve Bilgilendirme dokümanı ekte sunulmaktadır.

Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.

2020 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI ve VEKALETNAME (REVİZE)
DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2020 - 31.12.2020 HESAP DÖNEMLERİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI HK.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 17.12.2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2021 E-36231672-405.02.02-14476 sayılı, yazısına istinaden Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.11.2021 tarihinde alınan Ser-Berker Bağımsız Denetim A.Ş. ile yapılmış sözleşmenin karşılıklı olarak fesih edilmesine ve 10.11.2021 tarihinde alınmış 2021 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Şirketin finansal tablolarının denetlenmesi için Önder Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına ilişkin kararların iptaline,

2) 2021 yılı hesap dönemini kapsamak üzere şirketin finansal tablolarının denetlenmesi için daha önce 09.08.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da onaylanmış Bağımsız Denetim Şirketi Ser-Berker Bağımsız Denetim A.Ş. ile imzalanmış mevcut sözleşme çerçevesinde devam edilmesine,


Oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.

GENEL KURUL TOPLANTISI NİSAP SAĞLANAMADIĞI İÇİN YAPILAMAMIŞTIR.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı için, 17.12.2021 tarihinde, saat 11:00' de, Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok no: 181 Kağıthane / İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 16.12.2021 tarih ve 70113067 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Emrah Gözeller'in gözetiminde toplanılmıştır.

Genel Kurul gündemine geçmeden, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 5.471.463 TL'lik payın asaleten 5.471.463 TL'lik payın da asaleten katıldıkları tespit edilmiştir.

Katılımların toplamı şirket sermayesinin % 1,8238'ine tekabül etmektedir. Türk Ticaret Kanunu, İlgili Yönetmelik ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen toplantı için gerekli nisap sağlanamadığından, toplantı yapılamamıştır.

Genel kurul toplantısının tehirine ait Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.17.12.2021 olağan genel kurul tutanağı
17.12.2021 olağan genel kurul hazirun

ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI

Metrobil Teknoloji A.Ş.'nin Azerbaycan'da şirket kuruluşu hk.
İştirakimiz Metrobil Teknoloji A.Ş. Yürütülen Telecom altyapı calışmalarının genişletilmesi amacıyla 02.12.2021 tarihinde aldığı yönetim kurulu kararı kapsamında Azerbaycan'da kuruluş çalışmalarına başlanan bağlı ortaklık kuruluş işlemleri tamamlanarak metrobil AZ adıyla faaliyetlerine başlamıştır.

Kamuoyu ve pay sahiplerine duyurulur.

KAYITLI SERMAYE TAVANI İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLDİRİM

Şirketimiz 24 Kasım 2021 tarih, 2021/28 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda;

Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 300.000.000.-TL'den 1.500.000.000.-TL (birmilyarbeşyüzmilyontürklirası)'na artırılmasına, bu kapsamda söz konusu karar ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddesine yönelik gerekli tadilinin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilerine arz olunur.

Ek

BAĞLI ORTAKLIKLAR, FİNANSAL DURAN VARLIKLAR İLE FİNANSAL YATIRIMLAR

Bağlı ortaklıklar, finansal duran varlıklar ile finansal yatırımlara ilişkin bilgiler ektedir

KAYITLI SERMAYE TAVANININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN SPK BAŞVURUSU HK.

Şirketimiz 24 Kasım 2021 tarih, 2021/28 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda;
Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 300.000.000.-TL'den 1.500.000.000.-TL (birmilyonbeşyüzbin Türk Lirası)'na artırılmasına, bu kapsamda söz konusu karar ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddesine yönelik gerekli tadilinin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilerine arz olunur.

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

DYH Denetimden Sorumlu Komite Kararı ekte sunulmuştur.

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2021 yılına ilişkin hesap dönemine ait Finansal tablolarımızın denetlenmesi için Ser&Berker Bağımsız Denetim A.Ş, ile yapılmış sözleşme 09.11.2021 tarihinde karşılıklı olarak fesh edilmiştir. Bunun üzerine Yönetim Kurulumuz 10.11.2021 tarihinde 2021 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere şirketimiz Finansal Tablolarının denetlenmesi için Önder Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 'nin seçilmesine ve seçimin yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.
18.11.2021 tarihinde KAP'ta açıklandığı üzere Genel Kurul gündeminin 10.maddesi Bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması ile ilgilidir.

Kamuoyu ve pay sahiplerine duyurulur.

DENGE YATIRIM HOLDİNG İŞTİRAKİ METROBİL TEKNOLOJİ İLE AZERTOVER MMC ARASINDA, AZERBAYCAN'DA TELEKOM ALTYAPI PROJELERİ YAPMAK ÜZERE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI.

İştirakimiz Metrobil Teknoloji A.Ş.ile Azertover MMC arasında, Azerbaycan'da Telekom altyapı projeleri yapmak üzere işbirliği anlaşması imzalanmıştır.
Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.

KAYITLI SERMAYE TAVANININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI HK.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 24 Kasım 2021 tarihinde toplanarak;
Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinde belirtilmiş olan 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış bulunduğundan; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermeye Sistemi Tebliği'nde yer alan esaslar kapsamında, Şirket Kayıtlı Sermaye tavanının 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 300.000.000 TL'den 1.500.000.000 (birmilyonbeşyüzbin) TL'ye artırılmasına, bu kapsamda söz konusu karar ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddesine yönelik gerekli tadilin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili kurumlardan izin alınmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilerine arz olunur.

Denge Yatırım Holding A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

KAYITLI SERMAYE TAVANININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI HK.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 24 Kasım 2021 tarihinde toplanarak;
Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinde belirtilmiş olan 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış bulunduğundan; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermeye Sistemi Tebliği'nde yer alan esaslar kapsamında, Şirket Kayıtlı Sermaye tavanının 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 300.000.000 TL'den 1.500.000.000 (birmilyonbeşyüzbin) TL'ye artırılmasına, bu kapsamda söz konusu karar ve Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddesine yönelik gerekli tadilin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili kurumlardan izin alınmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgilerine arz olunur.

Denge Yatırım Holding A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI İLE YAPILAN SÖZLEŞMENİN İPTALİ VE YENİ BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI SEÇİMİ

Şirketimizin 2021 yılına ilişkin hesap dönemine ait Finansal tablolarımızın denetlenmesi için Ser&Berker Bağımsız Denetim A.Ş.ile yapılmış sözleşme 09.11.2021 tarihinde karşılıklı olarak fesh edilmiştir.
Bunun üzerine Yönetim Kurulumuz 10.11.2021 tarihinde 2021 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere şirketimiz Finansal Tablolarının denetlenmesi için Önder Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve seçimin yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.
18.11.2021 tarihinde KAP'ta açıklandığı üzere Genel Kurul gündeminin 10.maddesi Bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması ile ilgilidir.

Kamuoyu ve pay sahiplerine duyurulur.

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

2020 Yılı Hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı duyurusu ektedir.

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

01.01.2021-30.09.2021 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ektedir.

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

01.01.2021-31.03.2021 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ektedir.

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Denge Yatırım Holding iştiraki Metrobil Teknoloji ile Turkcell Superonline arasında, Ordu şehir içi F/O güzergah tesisi projesi kapsamında Fiberoptik altyapı oluşturulması konusunda sözleşme imzalandı.

İştirakimiz Metrobil Teknoloji A.Ş. ile Turkcell Superonline A.Ş. arasında, Ordu şehir içi F/O güzergah tesisi projesi kapsamında Fiberoptik altyapı oluşturulması konusunda 2.587.000,00 TL tutarında sözleşme imzalanmıştır.

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

İştirakimiz Metrobil Teknoloji A.Ş. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün, Fiberoptik ağının 12 aylık bakım ve onarım ihlesine katılmış ve ihale 936.400,00TL.bedelle Metrobil Teknoloji A.Ş.üzerinde kalmıştır.
Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ektedir.

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

30.06.2021 tarihli Finansal Tablolar ve dipnotları ektedir.

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

01.01.2021-30.06.2021 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ektedir.

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Mahkeme kararı ektedir.

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Vepa Fırça San.ve Tic.A.Ş.'nin satın alınması hususundaki yönetim kurulu kararı ekte sunulmuştur.

TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSU

Tasarruf sahiplerine satış duyurusu ektedir.

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 09 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 11.00'de Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 50 Kağıthane İstanbul adresinde gerçekleşmiştir.
Toplantı tutanağı ve hazır bulunanların listesi ekte sunulmuştur.

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 09 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 11.00'de Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 50 Kağıthane İstanbul adresinde yapılacaktır. Gündemi ve vekâletname örneğini içeren Genel Kurul çağrısı ekte yer almaktadır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 50.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin 1 TL nominal değerli 1 adet pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 250.000.000 TL artırılarak 300.000.000 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek paylara ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla 01/04/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulunca 24.06.2021 tarihinde olumlu karşılanmıştır.

Spk tarafından onaylanan izahname ektedir.

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimize ait 01.01.2021-31.03.2021 Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur.

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimize ait 01.01.2021-31.03.2021 Dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ekte sunulmuştur.

İZAHNAME (İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI-SPK ONAYINA SUNULAN)

Açıklama: Şirketimiz tarafından 29.03.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Yönetim Kurulumuz tarafından 50.000.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 250.000.000 TL. nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %500 oranında artırılarak 300.000.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve sair kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına karar verildiği duyurulmuştur. Bu kapsamda, ekte yer alan izahname taslağının onaylanması için 01/04/2021 tarihi itibarıyla SPK'ya başvuru yapılmıştır.

SERMAYE ARTIRIMI - AZALTIMI İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLDİRİM

Açıklama: Şirketimiz Yönetim Kurulu 29.03.2021 tarihinde toplanarak ekteki kararları almıştır.

ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI

Şirketimiz Yönetim Kurulu 18.03.2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak ekteki kararları almıştır.

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'de (Şirket, DENGE) Mustafa Uğur BAYRAKTAR'ın sahip olduğu 6.224.999,94 adet A grubu imtiyazlı payların 4.325.000 adedinin Pay Alım Teklifinde bulunan Erdal KILIÇ'a, 1.899.999,94 adedinin ise Veysi KAYNAK'a devrine ilişkin 02.10.2020 tarihli pay devir sözleşmesi uyarınca 09.10.2020 tarihinde gerçekleşen pay devri sonrasında Erdal KILIÇ, Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin hakim hissedarı olmuştur. Bu kapsamda 1 TL nominal değerli B grubu paylar için 3,17 TL'ye ek olarak yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlasıile hesaplanacak faiz eklenerek 01.03.2021 tarihi itibariyle tespit edilen 3,2384 TL tutar ile 02.03.2021 – 15.03.2021 tarihleri arasında pay alım bilgi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapılmış ve 2021/11 sayılı Kurul bülteni ile başvurumuzun olumlu karşılandığı bildirilmiştir.

Pay alım teklifi fiyatı B grubu hamiline yazılı paylar için 3,2384 TL olarak belirlenmiştir.

Zorunlu pay alım teklifi 02.03.2021 – 15.03.2021 tarihleri arasında yapılacak olup, zorunlu pay alım teklifi bilgi ve talep formu ekte sunulmaktadır.

Zorunlu pay alım teklifi bilgi formu şirketin www.dengeholding.com.tr zorunlu pay alım teklifine aracılık eden www.terayatirim.com internet sitelerinde de yer almaktadır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2018-2019 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 11.00'de Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 50 Kağıthane İstanbul adresinde yapılacaktır. Gündemi ve vekâletname örneğini içeren Genel Kurul çağrısı ekte yer almaktadır.
Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi

DEVİR AÇIKLAMASI

Şirketimiz pay sahibi Tayyar Raci Şaşmaz, Şirketimizde sahibi bulunduğu ve şirket sermayesinin %12,45'ine denk gelen borsada işlem görmeyen A Grubu imtiyazlı 6.224.999,937.-TL nominal değerli 6.224.999,937 adet pay ve B Grubu borsada işlem görmeyen 15.206.290,341.-TL nominal değerli 15.206.290,341 adet şirket sermayesinin % 30,41'ine denk gelen paylarını borsa dışında Mustafa Uğur Bayraktar'a devretmek üzere pay devir sözleşmesi imzaladığını tarafımıza bildirmiş, pay devri Şirket yönetim kurulunun 11.02.2019 tarihli kararı ile onaylanmıştır.

Devir dökümanına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. AYRILMA HAKKI DUYURUSU

07.11.2018 tarihli olağanüstü genel kurulumuzda onaylanmış olan Gündemin 10.maddesinde görüşülen, Pana Proje ve Gayrimenkul Yatırımları Geliştirme A.Ş.’nin % 100 iştirakimiz Toma Finance Limited’e ait % 51 ve şirketimize ait % 49 payını tüm hak ve yükümlülükleri ile 17.07.2018 tarihinde imzalanan satış sözleşmesi kapsamında Cevdet Taşçeken’e 75.000.000 TL. bedel ile satılmasına ilişkin olarak, olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı Tutanağı’na işleten pay sahiplerimizin, paylarının tamamını (“ayrılma hakkına konu paylar”) Ortaklığımıza satarak ayrılma hakkı mevcuttur. Tebliğ’in (II-23.1) “Ayrılma hakkı kullanım fiyatı” başlığını taşıyan 10. maddesi hükümleri dahilinde, Şirketimizin’in 1,00-TL itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatı 2,2616.-TL’dir. Ayrılma hakkı kullanımı, 15 Kasım 2018 tarihinde başlayacak olup; 28 Kasım 2018 tarihinde saat 17:00'da sona erecektir (“ayrılma hakkı kullanım süresi”). Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., ayrılma hakkı kullanımı kapsamında, ortaklığımız adına pay alım işlemini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiş Aracı Kurum olup, iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. ‘Ayrılma hakkına konu paylar’a ilişkin tutarların Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimize zamanında ve eksiksiz olarak ödenmesinde, söz konusu tutarların zamanında ve eksiksiz olarak Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş ’ye iletilmesinde sorumluluk Ortaklığımız’a aittir.

Ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimiz, “ayrılma hakkı kullanım süresi” içerisinde ekte yer alan Talep Formu’nu, hesaplarının bulunduğu aracı kuruma ileterek ve “ayrılma hakkına konu paylar”ın Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'ye virman edilmek suretiyle teslim edilmesini sağlayarak, satışın gerçekleştirilmesini talep edeceklerdir.

“Ayrılma hakkına konu paylar”ın bedelleri (“ayrılma hakkı kullanım bedeli”) satışı takip eden işgünü (T+1) en geç saat 17:00’a kadar, ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin “Talep Formu”nda belirtmiş oldukları hesaplarına ödenmiş olacaktır. Ayrılma hakkı kullanımında bulunacak pay sahiplerimizin başvuruları, ayrılma hakkı kullanım süresi boyunca her iş günü Türkiye saati ile en geç saat 17:00’a kadar kabul edilecektir. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'ye Saat 17:00’dan sonra ulaşan başvurular, ertesi iş günü işleme alınacaktır.

Ayrılma Hakkı Talep Formu için tıklayınız.

Aracı Kurum Bilgileri:
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş
Adres: Meclisi Mebusan caddesi No:81 Fındıklı Beyoğlu / İSTANBUL
Telefon: 0 212 317 69 00

Saygılarımızla,

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 07 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 11.00'de Levent Mah. Levent Cad. No:49 34330 Levent, Beşiktaş-İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır. Gündemi ve vekâletname örneğini içeren Genel Kurul çağrısı ekte yer almaktadır. Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11 Haziran 2018 Pazartesi günü saat 11.00'de Levent Mah. Levent Cad. No:49 34330 Levent, Beşiktaş-İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır. Gündemi ve vekâletname örneğini içeren Genel Kurul çağrısı ekte yer almaktadır. Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 26 Nisan 2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu bugün saat 14.00'da Levent Mah. Levent Cad. No:49 34330 Levent, Beşiktaş-İstanbul adresinde toplanmıştır. Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi kopyaları ekte yer almaktadır.
Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi

ŞİRKETİMİZİN OLAĞAN GENEL KURULU 26 NİSAN 2018 TARİHİNDE TOPLANACAKTIR.

2017 yılı çalışmalarını incelemek ve "26 Nisan 2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti" yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Nisan 2018 Perşembe günü saat 14.00’de Levent Mah. Levent Cad. No:49 34330 Levent, Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılacaktır.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI

Şirketimizin 14.02.2018 Tarih, 2018/04 Sayılı Yönetim Kurulu kararı ile; Şirketimizin 50.000.000-TL'lik Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde;11.000.000-TL olan Çıkarılmış Sermayenin (%354,5454) oranında bedelsiz olarak artırılarak 50.000.0000-TL'ye yükseltilmesine ilişkin kararı 14.02.2018 Tarihinde KAP'ta duyurulmuş olup,artırılan 39.000.000-TL sermaye,şirketimizin iştiraki tarafından 20 Aralık 2017 ve 26 Aralık 2017 Tarihlerinde KAP'ta duyurulan geçmiş yıl karlarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle elde edilen hisse senetleri nedeni ile oluşan ve tek düzen hesap planı uyarınca 523 no.lu hesapta muhasebeleştirilen iç kaynaklardan karşılanacaktır. Konuya ilişkin duyuru KAP’ta 16 Şubat 2018 tarihinde duyurulmuştur. KAP bildirimine https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660563 linkinden ulaşabilirsiniz.

Pay sahiplerimize saygıyla duyurulur.

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 18 Ocak 2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu bugün saat 11.00'de Levent Mah. Levent Cad. No:49 34330 Levent, Beşiktaş-İstanbul adresinde toplanmıştır. Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi kopyaları ekte yer almaktadır.
Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

18 Ocak 2018 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18 Ocak 2018 Perşembe günü saat 11.00'de Levent Mah. Levent Cad. No:49 34330 Levent, Beşiktaş-İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır. Gündemi ve vekâletname örneğini içeren Genel Kurul çağrısı Şirket web sitesinde yer almaktadır. Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Denge Yatırım Holding A.Ş. (“Denge Yatırım” veya “Şirket”) pay sahibi Recep Ali Keydal’ın sahip olduğu ve Denge Yatırım’ın toplam sermayesinin %12,45'ine karşılık gelen Borsa İstanbul A.Ş.’de (“Borsa”) işlem görmeyen nitelikteki 1.369.500 adet 1.369.500 TL nominal değerli A Grubu imtiyazlı paylarını ve ayrıca Şirket sermayesinin % 36,05'ine karşılık gelen 3.965.930 adet 3.965.930 TL nominal değerli Borsa'da işlem görmeyen nitelikteki B Grubu paylarını borsa dışında Tayyar Raci Şaşmaz'ın devralması üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) “Pay Alım Teklifi Tebliği" (II-26.1) kapsamında 1 TL nominal değerli pay için 4,50 TL fiyattan Zorunlu Pay Alım Teklifi’nde (“Pay Alım Teklifi”) bulunulmasına karar verilmiştir. Pay Alım Teklifi’ne ilişkin bilgi formu (“Bilgi Formu”) 08/12/2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr) ilan edilmiş olup 1 TL nominal değerli B Grubu pay için Pay Alım Teklifi Fiyatı 4,50 TL’dir.

Pay Alım Teklifi, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (“DenizYatırım”) aracılığı ile gerçekleştirilecektir. Pay Alım Teklifi’nde süre 14/12/2017 günü başlayacak, 27/12/2017 günü saat 17:00 itibariyle sonlanacaktır.

Pay Alım Teklifi’ne talepte bulunmak isteyen yatırımcılar aşağıdaki adımları izleyecektir:

• 1 TL nominal değerli B Grubu pay için Pay Alım Teklifi fiyatı 4,50 TL’dir. Başvuru başlangıç tarihi 14/12/2017 bitiş tarihi 27/12/2017 saat 17:00’dır.
• Pay Alım Teklifi Talep Formu usulünce doldurulacak ve iki nüsha olarak imzalanacaktır. Talep Formu, form ekleri ile birlikte Pay Alım Teklifi’ne aracılık yapan DenizYatırım’a iletilmek üzere Pay Alım Teklifi süresi başlangıç tarihi olan 14/12/2017’den başlamak üzere Pay Alım Teklifi bitiş tarihi olan 27/12/2017 en geç saat 17:00’ye kadar DenizYatırım’ın 0212 336 30 70 numaralı faksına gönderilecek ve faksın gönderimine ilişkin 0212 348 90 93 no’lu telefondan teyit alınacaktır.
• Paylar’ın DenizYatırım (MKK Kodu:DZY) nezdindeki; 5926875 Hesap ve 12747433 MKK Sicil Numaralı, TAYYAR RACİ ŞAŞMAZ hesabına Pay Alım Teklifi başlangıç tarihi olan 14/12/2017’den başlamak üzere Pay Alım Teklifi bitiş tarihi olan en geç 27/12/2017 saat 17:00’ye kadar virmanlanması gerekmektedir. Pay Alım Teklifi’ne iştirak edecek yatırımcılar paylarını virman yolu ile Pay Alım Teklifi süresince her iş günü saat 17:00’ye (“Kabul Saati”) kadar gönderebileceklerdir. 17:00’den sonra alınan paylar ertesi iş günü işleme koyulacaktır. Ödemeler Tayyar Raci ŞAŞMAZ tarafından Kabul Saati’ni takip eden ilk iş günü 17:00’a kadar yapılacaktır.
• Pay Alım Teklifi bitiş tarihi olan 27/12/2017 günü Kabul Saati’nden sonra Tayyar Raci ŞAŞMAZ hesabına gelen Şirket payları gönderen pay sahibine iade edilecek ve talepte bulunan pay sahibi Pay Alım Teklifine katılma hakkını kaybedecektir.
• Talepte bulunulan payların virmanlanmaması veya kısmen virmanlanması halinde talepte bulunan pay sahibi pay alım teklifine katılma hakkını kaybetmiş sayılacak, kısmen virmanlanan pay adedi ilgili aracı kuruma iade edilecektir.

Tüm yatırımcıların bilgilerine sunarız.

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Zorunlu Pay Alım Teklif tarihi düzeltme.

Şirketimizin pay sahiplerinden Tayyar Raci ŞAŞMAZ 'dan tarafımıza gelen bilgi doğrultusunda; 08.12.2017 Tarihinde şirketimiz tarafından A grubu İmtiyazlı 1.369.500 adet ve B grubu 3.965.930 adet paylarının 16.10.2017 tarihinde Tayyar Raci ŞAŞMAZ tarafından devralınması sonrasında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında, şirketimiz sermayesini temsil eden halka açık diğer payların sahiplerine Tayyar Raci ŞAŞMAZ tarafından yapılacak zorunlu pay alım teklifine ilişkin Pay Alım Teklifi Bilgi Formu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 06/12/2017 tarihinde onaylanmış, Pay Alım Teklifi işlemleri, 14/12/2017 ile 28/12/2017 tarihleri arasında 4,50 TL fiyat ile 10 işgünü boyunca gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Pay Alım Teklifi tarihi, işleme açıklık getirilmesi amacıyla düzeltilerek 4,50 TL fiyat ile 10 işgünü boyunca 14/12/2017 ile 27/12/2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Kurul onaylı Pay Alım Teklifi Bilgi Formu’nun düzeltilmiş hali ekte yer almaktadır. Zorunlu pay alım teklifine ilişkin Pay Alım Teklifi Bilgi Formu’nun düzeltilmiş hali ayrıca www.dengeholding.com.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Zorunlu Pay Alım Teklifi

Şirketimizin pay sahiplerinden Tayyar Raci ŞAŞMAZ 'dan tarafımıza gelen bilgi doğrultusunda;

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin A grubu İmtiyazlı 1.369.500 adet ve B grubu 3.965.930 adet paylarının 16.10.2017 tarihinde Tayyar Raci ŞAŞMAZ tarafından devralınması sonrasında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında, DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin sermayesini temsil eden halka açık diğer payların sahiplerine Tayyar Raci ŞAŞMAZ tarafından yapılacak zorunlu pay alım teklifine ilişkin Pay Alım Teklifi Bilgi Formu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 06/12/2017 tarihinde onaylanmıştır. Kurul onaylı Pay Alım Teklifi Bilgi Formu şirket web sitesi Yatırımcı İlişkileri ,Belgeler ve Raporlar bölümünde yer almaktadır.

Pay Alım Teklifi işlemleri, 14/12/2017 ile 28/12/2017 tarihleri arasında 4,50 TL fiyat ile 10 işgünü boyunca gerçekleştirilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

28 Aralık 2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Aralık 2017 Perşembe günü saat 11.00'de Levent Mah. Levent Cad. No:49 34330 Levent, Beşiktaş-İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır. Gündemi ve vekâletname örneğini içeren Genel Kurul çağrısı Şirket web sitesinde yer almaktadır. Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.
Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 28 Kasım 2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu bugün saat 14.00'de Levent Mah. Levent Cad. No:49 34330 Levent, Beşiktaş-İstanbul adresinde toplanmıştır.

Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi kopyaları ekte yer almaktadır.
Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur
Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

28 Kasım 2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Şirketimiz Yönetim Kurulu 02 Kasım 2017 tarihinde almış olduğu karar ile, daha önce 21 Kasım 2017 tarihinde yapılacağı duyurulan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının aynı gündemle 28 Kasım 2017 Salı günü saat 14.00'de Levent Mah. Levent Cad. No:49 34330 Levent, Beşiktaş-İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılmasına karar vermiştir.
Gündemi ve vekâletname örneğini içeren Genel Kurul çağrısı ekte yer almaktadır.
Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur
Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi

ŞİRKETİMİZ PAY SAHİBİ RECEP ALİ KEYDAL'IN BORSA DIŞINDA, BORSA'DA İŞLEM GÖRMEYEN TİPTEKİ PAY SATIŞI

Şirketimiz pay sahibi Sn. Recep Ali KEYDAL, Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi'nde sahip olduğu ve Şirketimiz toplam sermayesinin %12,45'ine karşılık gelen Borsa'da işlem görmeyen nitelikteki 1.369.500 adet 1.369.500 TL nominal değerli A Grubu imtiyazlı paylarını ve ayrıca Şirket sermayesinin % 36,05'ine karşılık gelen 3.965.930 adet 3.965.930 TL nominal değerli Borsa'da işlem görmeyen nitelikteki B Grubu paylarını borsa dışında Sn. Tayyar Raci ŞAŞMAZ’a devretmek üzere pay devir sözleşmesi imzaladığını 16.10.2017 tarihli yazısı ile tarafımıza bildirmiş; pay devri Şirket Yönetim Kurulunun 16.10.2017 tarihli kararı ile onaylanmıştır.

Saygılarımızla,
DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

PRİVREDNA BANKA SARAJEVO, D.D.SARAJEVO (BORBRK3) PAYLARIMIZIN SATIŞI.

Bosna Hersek Federasyonu'nda yerleşik Privredna Banka Sarajevo, d.d. Sarajevo’da (BORBRK3) Şirketimizin sahip bulunduğu 8.020 adet payımız Saraybosna Borsası’nda (SASE) oluşan pay paşına 110 BAM fiyattan olmak üzere toplam 882.200 BAM bedelle satılmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin 13.10.2017 tarihli Bilgi Amaçlı Kur Tablosu’nda açıklanan BAM/TRY kuruna göre işlem karşılığı 1.938.193,40 TL’dir.

Bu pay satışı ile sözkonu Banka’da Şirketimiz payı kalmamıştır.

Saygılarımızla,

Denge Yatırım Holding A.Ş.

ŞİRKETİMİZİN OLAĞAN GENEL KURULU 31 MAYIS 2017 TARİHİNDE TOPLANACAKTIR.

2016 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki genel kurul çağrısında belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.05.2017 Çarşamba günü saat 14.00’de Levent Mah. Levent Cad. No:49 34330 Levent, Beşiktaş-İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.

Pay sahiplerimiz, gündemi ve vekâletname örneğini içeren Genel Kurul çağrısına ve diğer dokümanlara Şirketin www.dengeholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminden ulaşabilecektir.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 01 Ocak 2016-31 Aralık 2016 hesap dönemi Konsolide Finansal Tabloları ve dipnotları açıklandı.

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi’nin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları çerçevesinde hazırlanmış olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca sunulan, bağımsız denetimden geçmiş 01 Ocak 2016-31 Aralık 2016 hesap dönemi Konsolide Finansal Tabloları ve dipnotları ile 2016 Yılı Faaliyet Raporu (Konsolide) 13.03.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıklanmıştır. Bildirime ilişkin dosyalara https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/592880 linkinden ve web sitemizden ulaşılabilir.

Yönetim Kurulu Üyeliğine Atama

Şirketimiz Yönetim Kurulu 19 Ocak 2017 tarihinde toplanarak;


a)Yönetim Kurulu Üyesi Devrim KARACAN’ın 19 Ocak 2017 tarihli istifasının kabulüne,

b)Yönetim Kurulu Üyemiz Devrim KARACAN’ dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 363'üncü maddesine göre, toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak ve yerine atandığı üyenin kalan görev süresini tamamlamak üzere, Can AKAY'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,


karar vermiştir.


Saygılarımızla,

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 01 Ocak 2016-30 Haziran 2016 hesap dönemi Konsolide Finansal Tabloları ve dipnotları açıklandı.

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi’nin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları çerçevesinde hazırlanmış olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca sunulan, sınırlı denetimden geçmiş 01 Ocak 2016-30 Haziran 2016 hesap dönemi Konsolide Finansal Tabloları ve dipnotları 19.08.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıklanmıştır.

Bildirime ilişkin dosyalara https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/554250 linkinden ve web sitemizden ulaşılabilir.

Şirketimizin kendi paylarının geri alımına ilişkin 21 Temmuz 2016 Tarihli Yönetim Kurulu kararı güncelleştirilmiştir.

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 tarihli duyurusu kapsamında Şirketimizin kendi paylarında geri alım yapacağına ilişkin 21 Temmuz 2016 tarih ve 14 sayılı Yönetim Kurulu kararımız, 22 Temmuz 2016 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklaması ile duyurulmuştu.


Kurulca yapılan 25.07.2016 tarihli "Geri Alınan Paylara İlişkin Basın Duyurusu Hakkında Ek Açıklama" kapsamında Yönetim Kurulumuzun 25.07.2016 tarihli toplantısında alınan karar aşağıdaki gibidir:


"Ülkemizde yaşanan gelişmelere bağlı olarak piyasaların sağlıklı bir şekilde işlemesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun duyurduğu tedbirler doğrultusunda; bu olağan dışı gelişmelerin etkisinin asgariye indirilmesi ve borsada Şirketimiz paylarında ilave likidite sağlayarak sağlıklı fiyat oluşumuna uygun bir ortamın sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla, Şirketimizin başlatmış olduğu pay geri alım işlemleri kapsamında bu aşamada geri alıma konu edilecek pay sayısının 500.000 adet ve bu işlemler için ayrılacak azami fon tutarının 1.000.000.-TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir."

Yönetim Kurulumuz, herhangi bir limit söz konusu olmaksızın Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmesine karar vermiştir.

Yönetim Kurulumuz 21.07.2016 tarihinde toplanarak;


"T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ülkemiz sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan gelişmeler çerçevesinde yapmış olduğu 21.07.2016 tarihli Basın Duyurusu'na dayanarak, Kurulun piyasaların sağlıklı bir şekilde işlemesine yönelik olarak bu konuda yapacağı ikinci bir duyurusuna kadar uygulanmak üzere; herhangi bir limit söz konusu olmaksızın Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmesine", karar vermiştir.

BEDELSİZ PAYLARIN DAĞITIM TARİHİ BELİRLENDİ

Şirketimizin 20 Haziran 2016 tarih 13 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 373.500 TL itibari değerde nama yazılı imtiyazlı A Grubu ve 2.626.500 TL itibari değerde B Grubu hamiline yazılı payların mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay grupları itibariyle ve Şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında beher paya % 37,50 oranında bedelsiz pay olarak sermaye piyasası mevzuatının kaydî sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde 22 Haziran 2016 tarihinde başlamak üzere kayden dağıtılmasına karar verilmiştir.

Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih olan kayıt tarihi 23.06.2016, yeni payların pay sahiplerinin hesaplarına gireceği tarih olan ödeme tarihi ise 24.06.2016’dır.
Konuya ilişkin duyuru KAP’ta 20 Haziran 2016 tarihinde duyurulmuştur.
KAP bildirimine https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/539729 linkinden ulaşabilirsiniz.
Pay sahiplerimize saygıyla duyurulur.

İÇ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ ONAYLANDI.

Şirketimizin 50.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 8.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı hisse ihraç primlerinden karşılanmak suretiyle, 8.000.000 TL'den 11.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edeceği 3.000.000 TL tutarındaki paylara ilişkin İhraç Belgesi T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13 Haziran 2016 tarih ve 19/637 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

İhraç belgesinin kopyası Yatırımcı İlişkileri Bölümünde sunulmuştur.
Konuya ilişkin duyuru KAP’ta 20 Haziran 2016 tarihinde duyurulmuştur. KAP bildirimine
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/539707 linkinden ulaşabilirsiniz.
Pay sahiplerimize saygıyla duyurulur.

İç kaynaklardan karşılanmak üzere çıkarılmış sermayenin artırılmasına ilişkin 11 Nisan 2016 tarih ve 2016/6 sayılı kararla ilgili düzeltme.

Şirketimizin 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 8.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, iç kaynaklardan olmak ve tamamı Hisse Senedi İhraç Primlerinden hesabından karşılanmak üzere 6.000.000 TL artırılarak 14.000.000 TL’na çıkarılması ile ilgili 11.04.2016 tarih 2016/6 sayılı Kararımız 11.04.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda tarafımızca duyurulmuştu.


Ancak, söz konusu kararımızın işleme konulması halinde, bu kararın kararının kamuya açıklanmasından önceki otuz gün içinde paylarımızın borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması dikkate alınarak yapılacak hesaplama sonucunda payın düzeltilmiş borsa fiyatının iki TL’nin altına düşecek olması ve Ortaklığımızın Kurula yapacağı başvurunun, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin “Halka açık ortaklıkların iç kaynaklardan ve kar payından yapacakları bedelsiz sermaye artırımları” başlıklı 16 ncı Maddesinin 8 inci fıkrası düzenlemesi kapsamında Kurulca işleme alınmayacak olması nedeniyle söz konusu Yönetim Kurulu kararının işleme konulmamasına, pay tebliği düzenlemeleri kapsamında hesaplamaların yeniden yapılarak yeni bir karar alınmasına 12.04.2016 tarih 2016/7 sayılı toplantısında karar vermiştir.


Bu doğrultuda aynı gün 12.04.2016) yapılan 2016/8 sayılı Yönetim Kurulu toplantımızda;


Şirketimizin 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 8.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, iç kaynaklardan olmak ve tamamı Hisse Senedi İhraç Primlerinden hesabından karşılanmak üzere 3.000.000 TL artırılarak 11.000.000 TL’na çıkarılmasına,

Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 373.500 TL itibari değerde nama yazılı imtiyazlı A Grubu ve 2.626.500 TL itibari değerde B Grubu hamiline yazılı payların mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay grupları itibariyle ve Şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında beher paya % 37,50 oranında bedelsiz pay olarak sermaye piyasası mevzuatının kaydî sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kayden dağıtılmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde,  bu sermaye artırımı nedeniyle Şirketimiz Esas Sözleşmesinin " Sermaye ve Paylar" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil edilmesine,

İç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebi ile T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılarak gerekli izinlerin alınmasına,

karar verilmiştir.

GENEL KURUL TOPLANTISI. 06.05.2016

2015 yılı çalışmalarını incelemek ve ekteki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.05.2016 Salı günü saat 14:00’de Levent Mah. Levent Cad. No:49 34330 Levent, İstanbul adresinde yapılacaktır.
Gündemi ve vekâletname örneğini içeren Genel Kurul daveti ekte yer almaktadır.

Ayrıntılı Bilgi >>

Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 01 Ocak 2015-31 Aralık 2015 hesap dönemi Konsolide Finansal Tabloları açıklandı.

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi’nin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları çerçevesinde hazırlanmış olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca sunulan, sınırlı denetimden geçmiş 01 Ocak 2015-31 Aralık 2015 hesap dönemi Konsolide Finansal Tabloları ve dipnotları 01.03.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıklanmıştır. Bildirime ilişkin dosyalara https://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=510931 linkinden ve web sitemizden ulaşılabilir.

Şirketimizin sınırlı denetimden geçmiş 01 Ocak 2015-30 Haziran 2015 ara hesap dönemi 6 aylık Konsolide Finansal Tabloları ve dipnotları açıklandı.

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi’nin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları çerçevesinde hazırlanmış olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca sunulan, sınırlı denetimden geçmiş 01 Ocak 2015-30 Haziran 2015 ara hesap dönemi 6 aylık Konsolide Finansal Tabloları ve dipnotları 14.08.2015 tarihinde KAP’ta açıklanmıştır. Şirketimize ait tüm bildirimleri http://www.kap.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz.

Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2014 tarihli Konsolide Finansal Tabloları ve dipnotları açıklandı.

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi’nin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları çerçevesinde hazırlanmış olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca sunulan, bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2014 tarihli Konsolide Finansal Tabloları ve dipnotları 17.02.2015 tarihinde açıklanmıştır. Şirketimize ait tüm bildirimleri http://www.kap.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz.

Denge Yatırım Holding A.Ş. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) ile “Çalışanlarının Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Katılımı“ Konusunda Protokol İmzaladı.

İstanbul Aydın Üniversitesi ile Denge Yatırım Holding A.Ş. 13Kasım 2014 tarihinden geçerli olmak üzere bir Denge Holding ve bağlı ortaklıları ve iştiraklerinin çalışanlarının İAÜ Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına katılımı konusunda bir protokol imzaladı.
Ayrıntılı Bilgi >>

Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) Pay Piyasası pazarlarına başvurusu.

Yönetim Kurulumuz; 12 Ağustos 2014 tarih ve 2014/12 sayılı toplantısında, payları Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Piyasası’nda (GİP ) işlem görmekte olan Şirketimizin II. Ulusal Pazar’a geçişi ve paylarının bu pazarda işlem görebilmesi amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş.’ne gerekli başvurunun yapılmasına karar vermiştir.


Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 30 Haziran 2014 tarihli Konsolide Finansal Tabloları ve dipnotları açıklandı.

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi’nin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları çerçevesinde hazırlanmış olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca sunulan, bağımsız denetimden geçmiş 30 Haziran 2014 tarihli Konsolide Finansal Tabloları ve dipnotları 07.08.2014 tarihinde açıklanmıştır.

Şirketimize ait tüm bildirimleri ayrıca http://www.kap.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz.

Borlease Otomotiv Anonim Şirketi’ndeki İştirak Paylarımızın Satıldı.

Şirketimizin 08 Mayıs 2014 tarih ve 2014/09 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; filo kiralama ve filo yönetimi hizmetleri sağlanması konularıyla iştigal eden Borlease Otomotiv Anonim Şirketi’nde sahip olduğu toplam 800.000 adet, 800.000 TL nominal değerli B Grubu nama yazılı pay paylarının, pay başına 1.08TL fiyattan olmak üzere toplam 864.000.-TL bedel karşılığında satılmasına karar verilmiştir.


Bu satış işlemi ile Ortaklığımızın Borlease Otomotiv Anonim Şirketi’nde payı kalmamıştır.


Pay sahiplerimize saygılarımızla duyurulur. DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Şirketimizin 2013 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.05.2014 Çarşamba günü saat 14.00’de Levent Mah. Levent Cad. No:49 34330 Levent, İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantı sonuçlarına ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

İştirakimiz BOR Banka d.d. Sarajevo kar payı dağıtımı kararı aldı.

Şirketimiz iştiraki olan ve Bosna Hersek bankacılık sektöründe faaliyet gösteren BOR Banka d.d. Sarajevo’nun, hazır bulunduğumuz 31 Mart 2014 tarihli 40. Genel Kurul Toplantısı’nda, Şirketimizin de dâhil olduğu pay grubuna 2013 yılı karından %2 oranında kar payı dağıtımına karar verilmiştir.


Böylece; iştirakimizden 2013 yılı kar payı olarak KM 16.372.40 brüt kar payı tahakkuk etmiş; KM 15.553.78 tutarındaki net kar payı 11.04.2014 tarihinde tarafımıza ödenecektir.


*KM= Bosna Hersek Federasyonu para birimi Konvertibl Mark’ın kısaltmasıdır. Ülkede; 1 Euro, 1,95583 KM olarak sabitlenmiştir.

Denge Yatırım Holding A.Ş. Yelen-Gülpınar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin %70 Oranındaki Paylarını satın aldı.

Yönetim Kurulumuz 28.03.2014 tarih ve 2014/06 sayılı toplantısında;


• Enerji sektöründe faaliyet gösteren ve esas faaliyet konusu enerji üretim tesisleri kurulması, işletmeye alınması ve işletilmesi, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin satışı hususlarından oluşan Yelen-Gülpınar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin her biri 50 TL itibari değerinde 62.500 adet paydan ibaret toplam 3.125.000.-TL sermayesinde ERN Holding A.Ş.’nin sahip olduğu ve Şirket sermayesinin %70’ini temsil eden 43.750 adet, toplam 2.287.500.-TL nominal değerli paylarının toplam 10.500.000.-TL (OnmilyonBeşyüzBinTürkLirası) bedelle Şirketimiz tarafından satın alınmasına,


• Şirketimizce iktisap edilecek pay bedellerinin; 5.500.000.- TL kısmının 31.03.2014 tarihine kadar pay devri ile birlikte 31.03.2014 tarihinde, bakiye 5.000.000.-TL’sının ise 31.03.2015 tarihine kadar ödenmesine,


katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.


Yelen-Gülpınar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. “Gülpınar Rüzgar Elektrik Santrali (RES) Projesi ”’nin sahibidir.


Bu proje ile Çanakkale ili, Gülpınar ilçesi, Balabanlı-Bektaş mevkiinde 25 MW kurulu güce sahip bir rüzgar enerjisi santralı kurulması planlanmış ve 02.08.2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair” 6495 sayılı Kanun’un 58 inci maddesi ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na eklenen Geçici 17. madde kapsamında değerlendirilmesi için 02.08.2013 tarihinde Şirket tarafından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) ön lisans başvurusu yapılmış; Lisans Yönetmeliğinin geçici 14. Maddesinin 3.fıkrası gereği TEİAŞ Genel Müdürlüğü’nün 11.11.2013 tarihli yazısıyla uygun bağlantı görüşünün devam ettiği tevsik edilmiş ve Elektrik Piyasası Yönetmeliği’nin 12. Maddesinde belirtilen “Ön Lisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler” Şirket tarafından 25.03.2014 tarihinde teslim edilerek Gülpınar RES Projesi’nin EPDK’dan ön lisans alması için gerekli başvuru tamamlanmıştır.


Saygılarımızla,

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Piyasa Danışmanı Değişikliği.

Şirketimiz ile Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 24.10.2011 tarihinde imzalanmış olan piyasa danışmanlığı anlaşması karşılıklı mutabakat sonucu 31.03.2014 tarihi itibarıyla sona ereceğinden; Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ile 17.03.2014 imzalanmış bulunan ve Borsa İstanbul tarafından 18.03.2014 tarihinde uygun bulunan anlaşmaya istinaden, 01.04.2014 tarihinden itibaren Şirketimiz Piyasa Danışmanı olarak Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. görev yapacaktır.


Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli Konsolide Finansal Tabloları ve dipnotları açıklandı.

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi’nin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları çerçevesinde hazırlanmış olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca sunulan, bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli Konsolide Finansal Tabloları ve dipnotları 17.02.2014 tarihinde açıklanmıştır.

Şirketimize ait tüm bildirimleri http://www.kap.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz.

Yönetim Kurulu Üye Ataması

Şirketimiz Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Ali Yalın TUNA’nın 05.02.2014 tarihli istifası ile boşalan üyeliğe, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesine göre, Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca görev yapmak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulmak üzere Hasan KEYDAL'ın atanmasını, Hasan KEYDAL’ın ayrıca Şirket Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasını kararlaştırmıştır.


Hasan KEYDAL: 2007-2011 yıları arasında Denge Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekilliği ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Denge Yatırım Holding A.Ş.’nin kurucu ortaklarından olan ve aynı zamanda 2009 yılından bu yana bağlı ortaklığımız DNG Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdüren Hasan KEYDAL, Rusça ve İngilizce bilmektedir.


İşletme lisans derecesine sahip olan Hasan KEYDAL halen Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programına (MBA) devam etmektedir.

Adres Değişikliği

Şirketimizin “Beyaz Karanfil Sok. No:14, 34330 Levent, Beşiktaş-İstanbul” olan Şirket Merkezi adresi 11.12.2013 tarihi itibariyle “Levent Cad. No:49, 34330 Levent, Beşiktaş-İstanbul” olarak değişmiştir.


Denge Yatırım Holding A.Ş. ile Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ile “İşbirliği Niyet Protokolü” İmzaladı

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ile “Partner Kurum” olarak Denge Yatırım Holding A.Ş. 23 Eylül 2013 tarihinden geçerli olmak üzere bir “İşbirliği Niyet Protokolü” imzalamışlardır.

Bu Protokol; Üniversite-iş dünyası-sanayi işbirliğiyle, eğitim ve çalışma yaşamını bütünleştiren, üniversitede iş eğitimi verilirken işyerinde de uygulamalı eğitimin sürdürüldüğü, BAU tarafından geliştirilmiş özel bir program olan “CO-OP – Kampüsümİşyerim Eğitim Modeli” çerçevesinde işbirliği yapılmasını öngörmektedir.

İlgili basın bültenine ulaşmak için tıklayınız.

Duyuru

30.06.2013 Tarihli Konsolide Raporlarımız açıklamıştır. Şirketimize ait tüm bildirimleri http://www.kap.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz.

Şirketimiz Yönetim Kurulu; payları Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Piyasası'nda (GİP) işlem gören Şirketimizin II. Ulusal Pazar'a geçişi ve paylarının bu piyasada işlem görebilmesi amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ne başvuruda bulunulmasına, oy birliği ile karar vermiştir.

BOR Banka d.d. Sarajevo paylarının devir işlemlerinin tamamlanması.

15 Mayıs 2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurduğumuz, (KAP) Saraybosna'da mukim Unigradnja d.d. unvanlı Şirketin mülkiyetinde bulan her biri 110 KM nominal değerli 2.132 payın satın alınması işlemi ile ilgili olarak; pay bedelleri satıcı Şirketin hesaplarına transfer edilmiş, söz konusu paylar Bosna Hersek Federasyonu Menkul Kıymetler Kayıt Kuruluşu (Registry of Securities in FiBH) tarafından Şirketimiz namına tescil edilerek pay devri işlemi tamamlanmıştır.


BOR Banka d.d. Sarajevo unvanlı Bankadaki iştirak oranımızın artırılması.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.08.2012 tarih ve 2012/16 sayılı toplantısında alınan karara istinaden ve Bosna Hersek Federasyonu Bankacılık Ajansı'nın 28 Mart 2013 tarih, 04-3-3121-10/12 sayılı izni çerçevesinde Bosna Hersek Federasyonu'nda yerleşik BOR Banka d.d. Sarajevo unvanlı Banka'da Şirketimizin sahip bulunduğu ve toplam oy haklarının % 3,28'ini temsil eden % 2 oranındaki paylarına ilave olarak; Saraybosna’da mukim Unigradnja d.d. unvanlı Şirketin mülkiyetinde bulan her biri 110 KM nominal değerli 2.132 payın hisse başına 110 KM fiyattan olmak üzere toplam 234.520 KM bedelle satın alınması konusunda SEE Investment Solutions doo unvanlı aracı kuruluşa 14 Mayıs 2013 tarihinde yetki ve talimat verilmiştir.


Satın alınacak bu paylarla birlikte, Şirketimizin BOR Banka d.d. Sarajevo’nun sermayesindeki pay oranı %2.81’e, oy hakkı oranı ise %4.59’a ulaşacaktır.


Pay devri Bosna Hersek Federasyonu Menkul Kıymetler Tescil İdaresi’ne tescilini müteakip neticelenek olup bu husus ayrıca duyurulacaktır.

ŞİRKETİMİZ BOSNA HERSEK FEDERASYONU BANKACILIK AJANSI’NDAN ÖN İZİN ALDI.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.08.2012 tarih ve 2012/16 sayılı toplantısında alınan karara istinaden Bosna Hersek Federasyonu'nda yerleşik BOR Banka d.d. Sarajevo unvanlı Banka'da Şirketimizin sahip bulunduğu ve toplam oy haklarının % 3,28'ini temsil eden % 2 oranındaki pay oranımızın artırılarak bu bankadaki toplam sermaye veya oy haklarımızın %10 ve üzerine çıkarılabilmesi için gerekli olan ön izin başvurumuzun olumlu karşılandığı Bosna Hersek Federasyonu Bankacılık Ajansı'nın 28 Mart 2013 tarih, 04-3-3121-10/12 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir.


Bu izin, Şirketimizin, pay sahipliği yoluyla söz konusu bankanın sermayesinin veya oy haklarının %33'ünü iktisap edene kadar geçerli olacaktır.


Bu izin çerçevesinde, tarafımızca Banka'da halen pay sahibi olan potansiyel satıcı olabilecek pay sahipleri ile yapılacak görüşmeler ve bu konuyla ilgili gelişmeler ayrıca duyurulacaktır.

DENGE HOLDİNG, BORLEASE OTOMOTİV’E KURUCU ORTAK OLARAK İŞTİRAK ETTİ.

Denge Yatırım Holding, kurumsal filo kiralama, uzun süreli taşıt kiralama ve filo yönetimi hizmetleri vermek ve bu araçların bakım, onarım, hasar yönetimi, lastik tedariki, yol yardımı, değişim aracı hizmetleri, vergi ve sigorta takibi işlemleri ile ilgili hizmetleri vermek üzere 2013 yılı Şubat ayında kurulan Borlease Otomotiv Anonim Şirketi’ne %40 oranında kurucu pay sahibi olarak iştirak etmiştir.


2 Milyon TL çıkarılmış sermaye ile kurulan Borlease Otomotiv’de Denge Yatırım Holding’in iştirak tutarı 800.000 TL’dır.

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. PAYLARI HALKA ARZ EDİLDİ.

Şirketimiz ödenmiş sermayesinin, 50.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak kaydıyla, 5.000.000 TL'ndan 8.000.000 TL’na artırmak suretiyle ihraç ettiği 3.000.000 TL nominal değerli payların, 3.35 TL satış fiyatıyla, 26-27 Temmuz 2012 tarihlerinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB) Birincil Piyasada "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" suretiyle gerçekleştirilen halka arz işleminde, ihraç edilen payların tamamı satılarak birincil piyasa işlemi sonlandırılmıştır.

Halka arz edilen paylarımız önümüzdeki hafta İMKB’de işlem görmeye başlayacaktır.


Halka arza katılan yatırımcılarımızın ve yeni ortaklarımızın ilgisine ve duyduğu güvene teşekkür ederiz.

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. PAYLARI 26-27 TEMMUZ 2012 TARİHLERİNDE HALKA ARZ EDİLECEK

Şirketimizin ödenmiş sermayesinin 5.000.000 TL'ndan 8.000.000 TL’na artırılması nedeniyle ihraç edilecek 3.000.000 TL nominal değerli paylar 1 TL nominal değerli her bir pay 3.35 TL olmak üzere 26-27 Temmuz 2012 tarihlerinde "Borsada Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile halka arz ediliyor. Pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin, satış süresi içinde İMKB'nda işlem yapmaya yetkili Borsa Üyesi aracı kurumlardan birine başvurmaları gerekmektedir. Ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname ve halka arza ilişkin sirküler www.dengeholding.com.tr adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) (www.kap.gov.tr) yayımlanmıştır.


Şirketimiz Payları Kurul Kaydına Alındı

Denge Yatırım Holding A.Ş.’nin 50.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 5.000.000 TL’den 8.000.000 TL’na yükseltilmesi dolayısıyla ihraç edilecek 3.000.000.- TL nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 25 Mayıs 2012 tarihinde Kurul kaydına alınmıştır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 01 Ocak 2015-31 Aralık 2015 hesap dönemi Konsolide Finansal Tabloları açıklandı.

Şirketimizin sınırlı denetimden geçmiş 01 Ocak 2015-30 Haziran 2015 ara hesap dönemi 6 aylık Konsolide Finansal Tabloları ve dipnotları açıklandı.Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi’nin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları çerçevesinde hazırlanmış olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca sunulan, sınırlı denetimden geçmiş 01 Ocak 2015-30 Haziran 2015 ara hesap dönemi 6 aylık Konsolide Finansal Tabloları ve dipnotları 14.08.2015 tarihinde KAP’ta açıklanmıştır. Şirketimize ait tüm bildirimleri http://www.kap.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz.


Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

Siteyi ve uygulamayı kullanımınızı analiz etmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve içerik ve reklamları kişiselleştirmek için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen altta yer alan "Kabul Ediyorum" butonuna tıklayınız.