İHRAÇ BELGESİ

İÇ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ ONAYLANDI.

Şirketimizin 50.000.000-TL'lik Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde;11.000.000-TL olan Çıkarılmış Sermayenin (%354,5454) oranında bedelsiz olarak artırılarak 50.000.0000-TL'ye yükseltilmesine ilişkin İhraç Belgesi T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22.03.2018 tarih, 14/427 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İhraç belgesinin kopyası Yatırımcı İlişkileri Bölümünde sunulmuştur. Konuya ilişkin duyuru KAP’ta 22 Mart 2018 tarihinde duyurulmuştur. KAP bildirimine https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670031 linkinden ulaşabilirsiniz.

Pay sahiplerimize saygıyla duyurulur.

BEDELSİZ PAYLARIN DAĞITIM TARİHİ BELİRLENDİ

Şirketimizin 20 Haziran 2016 tarih 13 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 373.500 TL itibari değerde nama yazılı imtiyazlı A Grubu ve 2.626.500 TL itibari değerde B Grubu hamiline yazılı payların mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay grupları itibariyle ve Şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında beher paya % 37,50 oranında bedelsiz pay olarak sermaye piyasası mevzuatının kaydî sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde 22 Haziran 2016 tarihinde başlamak üzere kayden dağıtılmasına karar verilmiştir.

Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih olan kayıt tarihi 23.06.2016, yeni payların pay sahiplerinin hesaplarına gireceği tarih olan ödeme tarihi ise 24.06.2016’dır.

Konuya ilişkin duyuru KAP’ta 20 Haziran 2016 tarihinde duyurulmuştur.

KAP bildirimine https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/539729 linkinden ulaşabilirsiniz.

Pay sahiplerimize saygıyla duyurulur.

İÇ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ ONAYLANDI

Şirketimizin 50.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 8.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı hisse ihraç primlerinden karşılanmak suretiyle, 8.000.000 TL'den 11.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edeceği 3.000.000 TL tutarındaki paylara ilişkin İhraç Belgesi T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13 Haziran 2016 tarih ve 19/637 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

İhraç belgesinin kopyası Yatırımcı İlişkileri Bölümünde sunulmuştur.

Konuya ilişkin duyuru KAP’ta 20 Haziran 2016 tarihinde duyurulmuştur. KAP bildirimine https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/539707 linkinden ulaşabilirsiniz.

Pay sahiplerimize saygıyla duyurulur.

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

Siteyi ve uygulamayı kullanımınızı analiz etmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve içerik ve reklamları kişiselleştirmek için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen altta yer alan "Kabul Ediyorum" butonuna tıklayınız.