Başkanın Mesajı

Denge Holding Hakkımızda
Değerli Paydaşlarımız,
Kıymetli ortaklarımız,

Denge Yatırım Holding, kritik ekonomik ve sosyal etkileri olan 2020 Küresel Salgın yılını kapatırken; yeni hedefler için yeniden yapılanıyoruz. 2007 yılında kurulmuş Denge yatırım Holding’in kurumsal kapasitesine dayanarak giriştiğimiz bu yeni yapılanma ile Ülkemizin büyüme hedeflerine hizmet edecek nadide girişimlere, ortaklarımızın desteği ile güç vereceğiz.

Denge Yatırım Holding; güçlenen yönetim kapasitesi ile Gayrimenkul, Lojistik ve Teknoloji sektörlerindeki büyüme enerjisi olan, altyapısı güçlü ve kar üretme potansiyeli yüksek girişimlere yatırım yapacak bir organizasyonel değişim sürecinden geçmektedir.

Değişen küresel güç dengeleri, finansal oynaklık ve belirsizlik, küresel salgın tehditleri, artan çatışma alanları ve buna bağlı ortaya çıkan göç hareketleri, iklim sorunlarının gölgesinde tarım ve gıda zincirindeki kesinti riskleri; bizleri yeni bir dünyanın eşiğine geldiğimizi haber vermektedir. Tüm bildiklerimizi yeni öğrendiklerimizle harmanlayarak, kapımızda birikmiş sorunlarla mücadele etmemizi ve çözüm geliştirmemizi sağlayacak yeni iş konseptine uygun olarak yeniden yapılanıyoruz.

Sürdürülebilir büyüme stratejimizin bir parçası olarak farklı pazar dinamiklerine sahip yatırımları öncelenmesini ve yabancı yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesini hedeflemekteyiz. Yatırım planlarımızı ve yönetim standartlarımızı ülkemizin bölgesel ve jeostratejik niteliklerine uygun olarak; denge, tedbir ve çeviklik ilkelerine göre belirliyoruz.

Teknoloji merkezli, yenilik öncelikli ve esnek altyapılı iş modelimiz ile Türkiye’nin girişimci ekosistemine katkı sağlıyoruz. Fikirden girişime, küresel vizyon ile çağımızın sorunlarına çözüm geliştirecek girişimcilere destek ve katılım sağlayacak bir iş ekosistemi inşa ediyoruz.

Kurumsal yönetim ilkelerimiz ülkemizin değerlerine sabitlenmişken; küresel sistemin gerekliliklerine uygun yenilikçi ve rekabetçi çözümlerimizi ise genç, özgür ve yetenekli insan kıymetlerimizle temellendiriyoruz. Şirketimizin büyüme ufku, insanlarımızın girişimcilik azmi ve yeteneği ile gelişecektir.

Kültürümüz, inanç değerlerimiz ve kimliklerimiz tüm farklılıkları ile kıymetimizdir. Farklılıklarımız; ruhta birlik, akılda birlik ve işte birlik ile zenginliğe dönüşmektedir.

Tarihimizi özümsedik ve kimlik edindik, kaybettiklerimizi belledik ve ders çıkardık, yapmamız gerekeni biliyoruz ve adandık. Çalışanlarımıza, ortaklarımıza ve paydaşlarımıza taahhüdümüz: Ahlak ile çalışma, tevazu ile güçlenme, denge ile büyüme.

Yönetim Kurulu Başkanı
Erdal Kılıç
Denge Holding